Chính sách bảo hành và đổi trả

Tất cả các hàng hóa được Công ty chúng tôi phân phối sẽ được bảo hành theo các quy định ghi trong Phiếu bảo hành hoặc Chính sách bảo hành được Công ty thông báo tại từng thời điểm hoặc Chính sách bảo hành điện tử (nếu có).

A. Những hàng hóa không có Phiếu bảo hành, hoặc không tuân thủ Chính sách bảo hành điện tử (nếu có) sẽ không được bảo hành.

B. Trách nhiệm bảo hành của Công ty chúng tôi không bao gồm mở rộng hoặc áp dụng đối với các trường hợp:

  1. Hàng hóa được vận chuyển, vận hành, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng không đúng kỹ thuật; tự ý tháo rời hoặc có dấu hiệu tháo rời; làm thay đổi cấu trúc, hư hỏng hàng hóa… v.v các hư hỏng khác do lỗi của khách hàng và/hoặc người sử dụng.
  2. Hàng hóa hư hỏng, bị vỡ… do khách hàng và/hoặc người sử dụng, lưu trữ, vận chuyển không đúng phương pháp và kỹ thuật.
  3. Những hao mòn tự nhiên và hao mòn thông thường do việc sử dụng hàng hóa gây ra.
  4. Các trường hợp khác theo quy định trong Phiếu bảo hành và quy định của pháp luật hiện hành.